ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Airbus
شماره پرواز
925
کلاس پرواز
Y