ایران ایر
شرکت هواپیمایی
ایران ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
3312
کلاس پرواز
Y