کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
7029
کلاس پرواز
E