شنبه, 31 شهریور,1397 - یکشنبه, 01 مهر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه بوم گردی نقشینه کویر زواره

میدان امام، سر بازار، کوچه شهید نواب، پشت مسجد سادات، خانه تاریخی ننه کوکب
1,320,000 ریال
تا 2% تخفیف

1,300,000 ریال

نقشه هتل نقشینه کویر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 1,320,000 ریال 1,300,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 1,320,000 ریال 1,300,000 ریال
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف 1,980,000 ریال 1,880,000 ریال
اتاق پنج تخته اتاق پنج تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 3,300,000 ریال 3,150,000 ریال