جمعه, 27 مهر,1397 - شنبه, 28 مهر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه بوم گردی سفیر اصفهان

اصفهان - خیابان مسجد سید - کوچه شهید حجرالاسود- انتهای کوچه سمت راست
1,500,000 ریال
تا 14% تخفیف

1,300,000 ریال

نقشه هتل سفیر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 12% تخفیف 2,600,000 ریال 2,300,000 ریال
دو تخته (به همراه سرویس بهداشتی) دو تخته (به همراه سرویس بهداشتی) 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف 2,900,000 ریال 2,700,000 ریال
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 14% تخفیف 1,500,000 ریال 1,300,000 ریال
یک تخته(به همراه سرویس بهداشتی) یک تخته(به همراه سرویس بهداشتی) 1 بزرگسال
تا 17% تخفیف 1,800,000 ریال 1,500,000 ریال