دوشنبه, 29 بهمن,1397 - سه شنبه, 30 بهمن,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه بوم گردی کلوت کویر شاهرود

شهرستان شاهرود، رضا آباد، دهکده جهانگردی خارطوران

نقشه هتل کلوت کویر

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو نفره دو نفره 2 نفر
700,000 ریال
سه نفره سه نفره 3 نفر
1,000,000 ریال
چهار نفره چهار نفره 4 نفر
1,300,000 ریال
پنج نفره پنج نفره 5 نفر
1,500,000 ریال
شش نفره شش نفره 6 نفر
1,700,000 ریال