جمعه, 27 مهر,1397 - شنبه, 28 مهر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه بوم گردی کلوت کویر شاهرود

شهرستان شاهرود، رضا آباد، دهکده جهانگردی خارطوران

نقشه هتل کلوت کویر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو نفره دو نفره 1 بزرگسال
700,000 ریال
سه نفره سه نفره 1 بزرگسال
1,000,000 ریال
چهار نفره چهار نفره 1 بزرگسال
1,300,000 ریال
پنج نفره پنج نفره 1 بزرگسال
1,500,000 ریال
شش نفره شش نفره 1 بزرگسال
1,700,000 ریال