جمعه, 27 مهر,1397 - شنبه, 28 مهر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل پنج دری شیراز

شیراز- خیابان 9دی . روبروی پارکینگ عمومی زائر ، کوچه 30/6 هتل سنتی پنج دری
2,310,000 ریال
تا 5% تخفیف

2,200,000 ریال

نقشه هتل پنج دری

1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 2,310,000 ریال 2,200,000 ریال
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 9% تخفیف 2,960,000 ریال 2,700,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 9% تخفیف 3,620,000 ریال 3,300,000 ریال