پنجشنبه, 25 مرداد,1397 - جمعه, 26 مرداد,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان آرش قشم

قشم-بلوارآزادگان-حدفاصل چهاراه سعدی و میدان شهدا -نبش لقمان 9
3,090,000 ریال
تا 70% تخفیف

950,000 ریال

نقشه هتل آرش

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
آپارتمان یک خوابه ی دو نفره آپارتمان یک خوابه ی دو نفره 1 بزرگسال
تا 70% تخفیف 3,090,000 ریال 950,000 ریال
آپارتمان یک خوابه سه نفره آپارتمان یک خوابه سه نفره 1 بزرگسال
تا 63% تخفیف 3,760,000 ریال 1,400,000 ریال
آپارتمان یک خوابه چهار نفره آپارتمان یک خوابه چهار نفره 1 بزرگسال
تا 58% تخفیف 4,370,000 ریال 1,850,000 ریال
آپارتمان یک خوابه پنج نفره آپارتمان یک خوابه پنج نفره 1 بزرگسال
تا 54% تخفیف 5,010,000 ریال 2,350,000 ریال