جمعه, 27 مهر,1397 - شنبه, 28 مهر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل امیر کبیر شیراز

بلوار امیر کبیر-خیابان فراشبندی
3,450,000 ریال
تا 43% تخفیف

1,975,000 ریال

نقشه هتل امیر کبیر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 43% تخفیف 3,450,000 ریال 1,975,000 ریال
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 38% تخفیف 4,350,000 ریال 2,700,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 38% تخفیف 5,250,000 ریال 3,285,000 ریال
اتاق پنج تخته اتاق پنج تخته 1 بزرگسال
تا 36% تخفیف 6,150,000 ریال 3,965,000 ریال