سه شنبه, 27 آذر,1397 - چهار شنبه, 28 آذر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل امیر کبیر شیراز

بلوار امیر کبیر-خیابان فراشبندی
3,450,000 ریال
تا 60% تخفیف

1,400,000 ریال

نقشه هتل امیر کبیر

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 60% تخفیف 3,450,000 ریال 1,400,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 43% تخفیف 3,450,000 ریال 1,975,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 38% تخفیف 4,350,000 ریال 2,700,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 38% تخفیف 5,250,000 ریال 3,285,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 36% تخفیف 6,150,000 ریال 3,965,000 ریال