جمعه, 27 مهر,1397 - شنبه, 28 مهر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان دورنا مشگین شهر

اردبیل - مشکین شهر - خیابان سعیدی

نقشه هتل دورنا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته طبقه اول دو تخته طبقه اول 1 بزرگسال
1,600,000 ریال
سه تخته طبقه اول سه تخته طبقه اول 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 2,000,000 ریال 1,900,000 ریال
سوئیت طبقه اول سوئیت طبقه اول 1 بزرگسال
1,700,000 ریال
سوئیت سه تخته طبقه اول سوئیت سه تخته طبقه اول 1 بزرگسال
2,000,000 ریال
سوئیت ویژه سه تخته سوئیت ویژه سه تخته 1 بزرگسال
2,500,000 ریال
دو تخته طبقه دوم دو تخته طبقه دوم 1 بزرگسال
1,600,000 ریال
سه تخته طبقه دوم سه تخته طبقه دوم 1 بزرگسال
1,900,000 ریال
سوئیت دو تخته طبقه دوم سوئیت دو تخته طبقه دوم 1 بزرگسال
1,700,000 ریال
سوئیت سه تخته طبقه دوم سوئیت سه تخته طبقه دوم 1 بزرگسال
2,000,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
2,200,000 ریال
اتاق پنج تخته اتاق پنج تخته 1 بزرگسال
2,500,000 ریال