پنجشنبه, 25 مرداد,1397 - جمعه, 26 مرداد,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل رویال پارک سرعین

سرعین - خیابان دارایی-روبه روی هتل لاله
3,453,120 ریال
تا 5% تخفیف

3,290,000 ریال

نقشه هتل رویال پارک

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 3,453,120 ریال 3,290,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 3,453,120 ریال 3,290,000 ریال
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف 4,469,000 ریال 4,190,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره سوئیت یک خوابه سه نفره 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 6,522,560 ریال 6,050,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار نفره سوئیت یک خوابه چهار نفره 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 6,522,560 ریال 6,050,000 ریال
سوئیت یک خوابه ویژه دونفره با چشم انداز سبلان سوئیت یک خوابه ویژه دونفره با چشم انداز سبلان 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 6,522,560 ریال 6,050,000 ریال
سوئیت یک خوابه ویژه چهارنفره با چشم انداز سبلان سوئیت یک خوابه ویژه چهارنفره با چشم انداز سبلان 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 6,522,560 ریال 6,050,000 ریال
اتاق ویژه دونفره جکوزی دار اتاق ویژه دونفره جکوزی دار 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 7,067,560 ریال 6,530,000 ریال
اتاق ویژه چهارنفره جکوزی دار اتاق ویژه چهارنفره جکوزی دار 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 7,067,560 ریال 6,530,000 ریال
اتاق ویژه دونفره جکوزی دار با چشم انداز سبلان اتاق ویژه دونفره جکوزی دار با چشم انداز سبلان 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 7,067,560 ریال 6,530,000 ریال
اتاق ویژه چهارنفره جکوزی دار با چشم انداز سبلان اتاق ویژه چهارنفره جکوزی دار با چشم انداز سبلان 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 7,067,560 ریال 6,530,000 ریال