جمعه, 27 مهر,1397 - شنبه, 28 مهر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل صدف محمودآباد

مازندران ، محمودآباد، خیابان شهید ناطق نوری ، دریا 28
1,600,000 ریال
تا 7% تخفیف

1,500,000 ریال

نقشه هتل صدف

1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 1،2،3 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 1،2،3 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 4,900,000 ریال 4,550,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 4،5،6 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 4،5،6 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 5,400,000 ریال 5,000,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 7،8 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 7،8 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 5,900,000 ریال 5,450,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 9،10،11 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 9،10،11 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 6,500,000 ریال 6,000,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 1،2،3 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 1،2،3 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف 4,500,000 ریال 4,200,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 4،5،6 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 4،5،6 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 4,900,000 ریال 4,550,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 7،8 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 7،8 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 5,400,000 ریال 5,000,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 9،10،11،12 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 9،10،11،12 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 5,900,000 ریال 5,450,000 ریال
اتاق دو نفره تیپ C طبقات 2،3 اتاق دو نفره تیپ C طبقات 2،3 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف 1,600,000 ریال 1,500,000 ریال
اتاق دو نفره تیپ C طبقات 4،5،6 اتاق دو نفره تیپ C طبقات 4،5،6 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف 1,800,000 ریال 1,690,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 2،3 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 2،3 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف 3,000,000 ریال 2,800,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 4،5 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 4،5 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف 3,500,000 ریال 3,300,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 1،2،3 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 1،2،3 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 2,700,000 ریال 2,500,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 4،5 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 4،5 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف 3,000,000 ریال 2,800,000 ریال