چهار شنبه, 01 اسفند,1397 - پنجشنبه, 02 اسفند,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل صدف محمودآباد

مازندران ، محمودآباد، خیابان شهید ناطق نوری ، دریا 28
1,600,000 ریال
تا 15% تخفیف

1,360,000 ریال

نقشه هتل صدف

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 1،2،3 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 1،2،3 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 4,900,000 ریال 4,170,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 4،5،6 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 4،5،6 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 5,400,000 ریال 4,590,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 7،8 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 7،8 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 5,900,000 ریال 5,020,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 9،10،11 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ A طبقات 9،10،11 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 6,500,000 ریال 5,530,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 1،2،3 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 1،2،3 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 4,500,000 ریال 3,830,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 4،5،6 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 4،5،6 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 4,900,000 ریال 4,170,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 7،8 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 7،8 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 5,400,000 ریال 4,590,000 ریال
آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 9،10،11،12 آپارتمان دو خوابه چهارنفره تیپ B طبقات 9،10،11،12 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 5,900,000 ریال 5,020,000 ریال
اتاق دو نفره تیپ C طبقات 2،3 اتاق دو نفره تیپ C طبقات 2،3 2 نفر
تا 15% تخفیف 1,600,000 ریال 1,360,000 ریال
اتاق دو نفره تیپ C طبقات 4،5،6 اتاق دو نفره تیپ C طبقات 4،5،6 2 نفر
تا 15% تخفیف 1,800,000 ریال 1,530,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 2،3 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 2،3 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 3,000,000 ریال 2,550,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 4،5 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ D طبقات 4،5 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 3,500,000 ریال 2,980,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 1،2،3 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 1،2،3 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 2,700,000 ریال 2,300,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 4،5 سوئیت یک خوابه سه نفره تیپ E طبقات 4،5 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 15% تخفیف 3,000,000 ریال 2,550,000 ریال
هتل های نزدیک
قیمت موجود نیست
مازندران، محمودآباد
قیمت موجود نیست
محمودآباد، کیلومتر یک بلوار معلم