پنجشنبه, 25 مرداد,1397 - جمعه, 26 مرداد,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

مهمانپذیر فانوس دریا محمودآباد

محمودآباد
1,200,000 ریال
تا 5% تخفیف

1,150,000 ریال

نقشه هتل فانوس دریا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 1,200,000 ریال 1,150,000 ریال
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 4% تخفیف 1,500,000 ریال 1,450,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 9% تخفیف 1,800,000 ریال 1,650,000 ریال