شنبه, 31 شهریور,1397 - یکشنبه, 01 مهر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل فرید مشهد

مشهد-خیابان احمد آباد -بین محتشمی و عارف -جنب ایستگاه مترو قائم
920,000 ریال

920,000 ریال

نقشه هتل فرید

1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
920,000 ریال
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
1,600,000 ریال
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
1,960,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
2,330,000 ریال
اتاق پنج تخته اتاق پنج تخته 1 بزرگسال
2,700,000 ریال
شش تخته شش تخته 1 بزرگسال
3,070,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 1,650,000 ریال
مشهد - بلوار مدرس - نبش مدرس
شروع قیمت 3,400,000 ریال
مشهد، خیابان خسروی نو،  جنب درب ورودی باب الجواد،هتل نور مشهد
شروع قیمت 2,800,000 ریال
خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش غربی، خیابان کامیاب،هتل عرش مشهد.