سه شنبه, 26 تیر,1397 - چهار شنبه, 27 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل ناجی جیرفت

جیرفت، بلوار پیامبر اعظم، نرسیده به میدان سپاه
1,450,000 ریال

1,450,000 ریال

نقشه هتل ناجی

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال

1,450,000 ریال

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

1,750,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

2,150,000 ریال

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

2,450,000 ریال

اتاق پنج تخته اتاق پنج تخته 1 بزرگسال

2,850,000 ریال