پنجشنبه, 25 مرداد,1397 - جمعه, 26 مرداد,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کیوان آبادان

آبادان.خیابان منتظری.هتل کیوان
2,320,000 ریال
تا 6% تخفیف

2,200,000 ریال

نقشه هتل کیوان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف 2,320,000 ریال 2,200,000 ریال
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 2,880,000 ریال 2,750,000 ریال
سوئیت سوئیت 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف 4,070,000 ریال 3,950,000 ریال
سوئیت رویال سوئیت رویال 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف 4,700,000 ریال 4,600,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 1,200,000 ریال
آبادان، خیابان امیری نبش خیابان کاشانی