• 15:45

  چهار شنبه,09 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:16

  چهار شنبه,09 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  چهار شنبه,09 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:16

  چهار شنبه,09 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:45

  چهار شنبه,09 مهر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:16

  چهار شنبه,09 مهر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری