• 14:15

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 15:12

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:40

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:37

  دوشنبه,27 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,232,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی