• 11:30

  سه شنبه,06 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,492,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:30

  سه شنبه,06 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,492,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:30

  سه شنبه,06 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,492,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:50

  سه شنبه,06 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری