• 15:45

  شنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  شنبه,03 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:45

  شنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  شنبه,03 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,03 آبان

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  شنبه,03 آبان

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,979,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی